Os axóuxeres son obxectos sonoros de cores moi vivas para entreter aos cativos e cativas. Este blogue pretende ser un espazo onde poder realizar o intercambio de experiencias, amáis dunha proposta motivadora de integración das TIC ás miñas clases. Desexo que sexa enriquecedor e motivante para a vosa e a miña formación.

martes, 29 de noviembre de 2016

O CLIMA
Para coñecer o tempo e o clima analízanse:
 Temperaturas.
 Precipitacións.
 Presións.
 Ventos.
Os conceptos de tempo e...

2. A TEMPERATURA
Mídense co termómetro e exprésanse en graos centígrados
Temperatura media da Terra
15 ºC
Temperatura máis...

Factores que modifican a temperatura
A latitude
 As temperaturas son máis elevadas no
ecuador e descenden cara a os polos...

Resultado de imaxes para atmosfera oclima e o tempo

A inclinación dos raios solares
Se os raios solares inciden
perpendicularmente sobre
un lugar, concéntranse
nunha zona men...

Depende de
A TEMPERATURA E a cantidade de
calor que ten o
aire
Midese cun
termómetro en ºC
T. mínimas
T. máximas
T. medias...

Imaxe relacionada

Factores que modifican as precipitacións
A latitude
 En áreas
próximas ao
ecuador, máis
cálidas, chove
máis que nas zonas...

Tipos de precipitacións
Por evaporación do solo
Zonas húmidas e cálidas
Polo relevo
Zonas de montaña
Polo contacto de masa...

Depende de
HUMIDADE
Cantidade
de vapor de auga que
se atopa no aire
Mídese co higrómetro: 100% saturado.
Procede de: mares...

Imaxe relacionada

Ventos monzóns
Ventos alisios

Mapa dos climas do mundo

As inundacións
As inundacións adoitan
producirse cando chove
moito en moi pouco tempo.
Os seus efectos son
devastadores e ...

Imaxe relacionada

Os furacáns
Un furacán e unha forte borrasca
con grandes e constantes ventos e
chuvias
As bategadas de vento oscilan
entre...

04c o tempo e o clima

Os climogramas

Como se constrúe? Podemos construír un climograma nun papel milimetrado ou cuadriculado. Imos usar este último, que é o que temos nos nosos cadernos.
Trazamos unha liña horizontal de 12 cadros, que se corresponderán cos 12 meses do ano. En cada un poñemos a inicial do mes correspondente.
No extremo esquerdo desta liña marcamos unha liña vertical para as temperaturas cunha frecuencia de 5ºC cada cadro. Debemos ter en conta que se hai temperaturas inferiores a 0ºC, a liña vertical continuará cara abaixo.

ELABORACIÓN DUN CLIMOGRAMA
Resultado de imaxes para atmosfera o clima e o tempo


Tema 2 o clima from Pablo Quintas Barros


Diapositiva23Resultado de imaxes para o clima naturais 5º ep
ACTIVIDADES PDI


EL MEDIO AMBIENTE


Qué es el medio ambiente
Acción del ser humano
Problemas medioambientales
Degradación del medio
Contaminación atmosférica
Efecto invernadero
El efecto invernadero
Efecto invernadero
Agujero en la capa de ozono
Lluvia ácida
Luvia ácida
La desertización
Alteraciones de ríos y acuíferos
El cambio climático
Efectos humanos sobre el clima
Cambio climático
Explorando el cambio climático
Cambiio climático
Cuidamos el medio ambiente
El bosque sostenible
Agricultura ecológica
Contaminación del suelo
Cuidamos el medio ambiente
Salvemos nuestro planeta
El papel del cole

No hay comentarios:

Publicar un comentario