Os axóuxeres son obxectos sonoros de cores moi vivas para entreter aos cativos e cativas. Este blogue pretende ser un espazo onde poder realizar o intercambio de experiencias, amáis dunha proposta motivadora de integración das TIC ás miñas clases. Desexo que sexa enriquecedor e motivante para a vosa e a miña formación.

miércoles, 6 de noviembre de 2013

Todo comenzou no século V


SÉCULO III
DECADENCIA DO IMPERIO ROMANO
Roma foi un poderoso imperio da antigüidade. A mediados do século III inicia a súa decadencia motivada pola crise económica e política e polas invasións bárbaras e como consecuencia desas crises o imperio divídese en dúas partes Imperio Romano de Oriente, chamado tamén Imperio Bizantino, e Imperio Romano de Occidente.
No ano 476 o Imperio Romano de Occidente cae en mans dos Bárbaros, dende entón só haberá un Imperio Romano, o de Oriente ou Imperio Bizantino que durará toda a Idade Media ata o ano 1453.Coas respostas que deas a estas preguntas terás un bo resumo de por que caeu O Imperio Romano e se iniciou a Idade Media.

O EXÉRCITO
1) Que intentaban facer todos os xenerais?
2) Que producía iso?
3) Quen era a maioría dos soldados?

A ECONOMÍA
4) Que pasaba cos impostos?
5) Que acontecía coa agricultura?

A RELIXIÓN
6) Cal será a nova relixión do Imperio?

A DIVISIÓN E CAÍDA
7) Que fixo Teodosio?
8) Cal foron os seus capitais?
9) Cando caeu Roma?

Fuente: http://biombohistorico.blogspot.com.es

ACTIVIDADES:
10) ¿Dónde se situaron los distintos pueblos bárbaros que invadieron el Imperio Romano? Mapa. (on-line)
11) Crucigrama sobre los principales pueblos bárbaros o germánicos. (on-line)
12) Crucigrama sobre el dossier "El final del Imperio Romano". (también fotocopiado).

A Invasión Dos Pobos Xermanos
    
Cara ao ano 400,o Imperio Romano esta debilitado e levaba varios anos sufrindo o ataque dos pobos Xermanos, procedentes do Norte de Europa aos que os romanos chamaban "Bárbaros", que significa estranxeiros
No ano 409 algúns destes pobos invadiron Hispania, a Península Ibérica, os suevos( mar Báltico), os vándalo(escandinavoe os alanos (Cáucaso).

                              Roma. bárbaros

Como podemos ver no video anterior a finais do imperio romano a situación de inestabilidade política fixo que o comercio se paralizase debido ó perigoso que era percorrer os camiños do imperio, non só nas fronteiras senón tamén cerca incluso da propia capital, Roma. 
A paralización do comercio fixo que dende este momento as cidades se comezaran a despoboar e a economía do imperio pasou a ser fundamentalmente agraria.
O exécito romano xa non garantizaba a paz e a seguridade dos seus súbditos e polo tanto comezaron a xurdir exércitos privados que dirixidos pola nobreza hispano-romana, moitas veces en alianza cós xefes bárbaros, ofrecían ós campesiños seguridade para o seu traballo se lles facían "donos" das súas terras. Os campesiños traballan as terras que agora son dos señores a cambio dunha parte da colleita que lle terán que dar como renda.


Estos latifundistas hispano-romanos e xermanos serán cada vez máis ricos e poderosos e o campesiñado mentras tanto, se volve máis pobre e dependente. É chamado "colonato" e será o comezo do que logo lle chamaremos "feudalismo".Os romanos pediron axuda aos visigodos e aliáronse con eles para loitar contra os invasores.
Dese modo os visigodos asentáronse na Península Ibérica e expulsaron aos vándalos e os alanos.

Os suevos resistiron durante máis tempo no Noroeste da Península (Gallaecia). 
Hemerico foi o primeiro rei suevo de Galicia, coronado en Bracara Augusta no ano 411.
Os suevos ocuparon o territorio de Gallaecia despois de vencer aos romanos.Organizan o Regum Suevorum coincidindo aproximadamente cos límites da Gallaecia romana (máis ampla que a actual, xa que chegaba polo sur ao Douro e polo leste ao Pisuerga, máis ou menos), territorio que goza de estabilidade política e económica ata o 585, cando o seu territorio é asimilado polos visigodos. 
Case que dous séculos de vixencia para un reino que acuñou moeda, creou un sistema administrativo territorial que perdura ata hoxe (Parrochiale Suevum), desenvolveu un estilo arquitectónico e artístico singular,…
 E pese a ser asimilado no VI polo influxo visigótico, seguiu conservando certa singularidade e excepcionalidade fronte a aqueles: cando no 711 é liquidada a monarquía visigótica e os musulmáns entran na Península, os recén chegados perciben o territorio da antiga monarquía sueva (e polo tanto tamén da Gallaecia romana), como unha entidade diferente á visigoda. No ano 585 (século VI) o reino Suevo foi conquistado polo rei visigodo Leovigildo que o incorporou ao reino visigodo de ToledoREI VISIGODO  LEOVIGILDO

Reino suevo (s. V-VI)     Límites del Reino Suevo     Área con cambio de dominio     Límites de provincias romanas
O Reino visigodo de Toledo hacia o ano 560.

Guerreiro visigodo

Contesta a estas cuestións


Os visigodos tiñan unha cultura moi diferente á dos hispanos. Os hispanos asimilaran os costumes romanos e nos últimos anos do Imperio romano adoptaran o cristianismo como relixión.
Para conseguir a unidade do reino, os visigodos decidiron cambiar a súa lingua, a súa relixión e as súas leis e adoptaron as que tiña a poboación hispanorromana.
Os visigodos mantiveron a división romana da península en cinco provincias que eles chamaban ducados. O gobernador da provincia é o dux que era nomeado polo rei.
A capital do Reino Visigodo é Toledo
O reino visigodo mantívose na Península Ibérica ata que esta foi invadida polos musulmáns a partir do 711.

DIVISIÓN DE ESPAÑA EN LA ÉPOCA VISIGODA


RESUMINDO:
 Cae o imperio romano no ano 476.
-Entran na Península Ibérica os  visigodos (e os suevos en Galicia e Portugal.)
-A capital do reino visigodo é Toledo. 
-Os visigodos conquistan toda a península vencendo aos suevos (s.VI)
-Os visigodos fanse cristiáns e teñen como libro sagrado A Biblia.
-No ano 711 entran  na Península Ibérica os musulmáns, que cren no deus Alá e teñen como libro sagrado o Corán.
-A Península Ibérica queda dividida en dúas zonas, a zona dos Reinos Cristianos ao norte e a zona musulmana, chamada Al Ándalus ao sur.

O IMPERIO BIZANTINO (Imperio Romano de Oriente)

Características generales de la Edad Media

Rellena los huecos

Escribe las palabras en el lugar adecuado.
   1492      476      agricultura      América      burguesía      ciudades      clero      cultura      esclavitud      guerra      ibérica      iglesia      Imperio Romano      judía      monasterios      nobleza      períodos      Reconquista      rey      Santiago de Compostela      sociedad      teocéntrica   
La Edad Media transcurre durante una larga etapa histórica que abarca desde la caída del  (en el año ) y la conquista de Constantinopla, en el siglo XV. En España ese final se suele situar en el descubrimiento de  y la expulsión de los judíos (). La Edad Media se divide, a su vez, en varios  denominados Primera Edad Media (476-siglo VIII); Alta Edad Media (siglos VIII-XII) y Baja Edad Media (siglos XIII-XV).

En la península , esta época estará marcada, fundamentalmente, por la  y en toda Europa por las Cruzadas, las expediciones cristianas enviadas para rescatar los santos lugares. La convivencia de tres culturas (cristiana, árabe y ) creará en España una rica cultura que caracterizará y aportará originalidad a nuestra literatura. Asimismo relevante en la península fue el fenómeno de la peregrinación a , que supuso una vía importante de contacto con Europa.

La sociedad medieval en los reinos cristianos de la península se caracterizó por una clara jerarquía de estamentos. La , a modo de pirámide en cuya cúspide se encontraba el  como máxima autoridad, representante de los poderes terrenales y divinos, se dividía en los siguientes estamentos:

*La : Dedicada a las tareas de la  y la caza, estaba obligada a servir al rey, mediante el juramento del vasallaje. Poseían grandes extensiones de terreno y riqueza.

*El : Su labor era, fundamentalmente, adoctrinar a las gentes y conservar y transmitir la . Los  fueron el lugar propicio para la conservación de dicha cultura y de donde surgirían las primeras universidades.

*El pueblo llano: Constituía la mayor parte de la población y se dedicaban a la , la ganadería o la artesanía. Carecían de derechos y muchos de ellos vivían casi en la .

Hacia el siglo XV, esta situación social cambia al surgir la , una vez que, de manera incipiente, empiezan a aflorar las . Esto supondrá una crisis en la ideología medieval, que veremos en reflejada en obras como La Celestina.

La sociedad medieval era , Dios era el centro de todo y la influencia de la  era muy importante.
 
Siervos y vasallos: el feudalismo
No ano 711, os Musulmans invaden a Península Ibérica, derrotando aos Visigodos na batalla de Guadalete e en poucos anos ocupam todo o território, à excepción duha zona ao Norte.A conquista musulmá e os pobos invasores 
Os árabes musulmáns, alentados pola idea da "guerra santa", iniciaron no século VII unha fulgurante expansión polo Oriente Medio e o norte de África, chegando ata as costas do océano Atlántico.

Expansión del Imperio Árabe en el año 715
Aproveitando a crise interna do reino visigodo, envolvido nunha das súas constantes loitas internas polo poder monárquico, tropas musulmás, compostas por árabes e beréberes, cruzaron o estreito de Xibraltar no ano 711 iniciando a conquista da península ibérica.

Dirixidos polo bérber Tariq, lugartenente do gobernador do Norte de África, Musa ibn Nusayr os musulmáns derrotaron na batalla deGuadalete (711) ao último rei visigodo, Rodrigo, que perdeu a vida no combate.

Animados por aquel éxito, os invasores decidiron proseguir o avance polas terras hispanas, primeiro en dirección a Toledo, posteriormente cara a Zaragoza. En apenas tres anos, os musulmáns lograron conquistar a maior parte das terras hispánicas sen encontrar apenas resistencia. Só as rexións montañosas das zonas cantábrica e pirenaica escaparon ao seu control.

Rutas seguidas por los árabes en la conquista de Al-Ándalus
Xunto aos árabes, que ocupaban os postos dirixentes, grupo bérberes do norte de África engrosaron as filas dos invasores musulmáns.

Os árabes tiñan fortes estruturas tribais (qaysíeskalbíes) que mantiveron longo tempo fortes inimizades que pronto se manifestaron ao repartirse as terras ocupadas.

A todos estes problemas entre os árabes, hai que engadir os provocados polos beréberes islamizados do norte de África, remisos a someterse a un autoridade central. Resultado de todo iso foi un escuro período de loitas e enfrontamentos entre os distintos clans árabes, e entre árabes e beréberes, que durará toda a primeira metade do século VIII.

Diversos magnates nobiliarios visigodos decidiron pactar cos invasores, como foi o caso de Teodomiro, na rexión murciana. As escasas fontes dispoñibles fannos pensar que a conquista se realizou principalmente mediante capitulacións e rendicións acordadas entre os señores godos e os conquistadores musulmáns. A violencia foi máis a excepción que a regra. Isto explícanos a rapidez da conquista.

edadmediaA MÁQUINA DO TEMPO

Móvete polo tempo para coñecer o modo de vida noutras épocas e os acontecementos importantes. Boa viaxe!

 

Por certo, quen é Cronos??Los Visigodos (picade neste enlace)
José I Lago

No hay comentarios:

Publicar un comentario