Os axóuxeres son obxectos sonoros de cores moi vivas para entreter aos cativos e cativas. Este blogue pretende ser un espazo onde poder realizar o intercambio de experiencias, amáis dunha proposta motivadora de integración das TIC ás miñas clases. Desexo que sexa enriquecedor e motivante para a vosa e a miña formación.

martes, 4 de junio de 2013

Caida do Imperio Romano


A IDADE  MEDIAOs castelos foron construcións que proliferaron durante a Idade Media (s. V - s. XV). Foi ésta unha época complicada, onde as malas colleitas e os abusos de impostos por parte dos señores feudais e o clero, provocaron fame en toda a poboación, traendo consigo, terribles epidemias, como a Peste Negra, que asolaron a Europa. 

Pero remontémonos ao século V, cando comeza a Idade Media. Non podemos esquecer que esta etapa da historia prolongarase durante mil anos. Neste longo período de tempo establécense dúas etapas: a Alta Idade Media (s. V - s. XIII) e a Baixa Idade Media (s. XIII- s. XV)

Alta Idade Media caracterízase polas invasións, o feudalismo, as cruzadas, a ruralización e o arte románico. Sen embargo, coa Baixa Idade Media hai un cambio de escenario: nacen as cidades, o comercio, a burguesía, as universidades, os gremios e o arte gótico.A sociedade  feudal foi o sistema social, que dividido en estamentos,  se desenvolveu ao longo de toda a Idade Media.

Se observades  este esquema piramidal podedes ver que no cúspide encontráse o rei, que era quen tiña maior poder. Logo seguíalle o alto clero e a alta nobleza. A continuación o baixo clero e a pequena nobreza e, finalmente, estaban os campesiños libres  e os servos.
Entre os distintos estamentos establecíanse relacións feudais; é dicir, o feudo, era a terra que o señor lle otorgaba ao vasalo (nobre de categoría inferior que pide protección a un nobre de categoría superior ou señor feudal) no contrato de vasalaxe, é dicir, un contrato de lealtade e atención do deber; como parte do beneficio que lle debe a este polo cumplimento das súas obligacións (auxilio, servizo militar, consello e apoio político)

O contrato de vasalaxe celebrábase  na ceremonia da homenaxe.O feudo compoñíase principalemente do castelo, que era a vivenda do señor feudal, a aldea que era o terreo preto do castelo onde se situaban as vivendas dos campesiños, os mansos ou terras cedidas polo serñor aos campesiños, a reserva señorial que era a terra reservada ao señor feudal que cultivaban os servos e as terras comunais ou terras pertencentes a todo o feudo (bosques e pastos para o gando)  


O feudo que recibía o señor en pago á súa vasalaxe, é decir, as terras do señor ( o señorío ) dividianse en:

 • Reserva señorial: Nestas terras o señor obtiña os alimentos básicos ( cereais, ovos, leite e quiexo, viño …)

 • Mansos: Pequeñas leiras ( unidades de explotación familiar ) traballadas por campesiños ( libres ou servos ) que pagaban unha renda ao señor: en produtos da colleita, traballo persoal  ou incluso diñeiro.


Os impostos que tiña que pagar o campesiño ao señor eran moitos e moi variados: por usar monopolios do señor ( muíño, ferrería, forno, … ), por dereitos de mercado, caza, pesca, uso do bosque e pastos, paso por pontes, …  Tamén tiña que darlle á igrexa o décimo ( décima parte da colleita ) e outros máis.

Isto facía en moitas ocasións insoportable a vida do campesiño que, coma comunmente se soe decir, vivía coa auga ao pescozo, a pesares de que a agricultura mellorou a tecnoloxía e os rendementos. O aproveitamento do bosque e a explotación gandeira eran un complemento indispensdable para o labrego. No monte cazaba e pescaba ( a maioría das veces de xeito furtivo,sen permiso do señor ), tiña leña, froitos silvestres, pastos para o gando,…  Ademáis sempre se dispoñía de animais: galiñas, porcos, cabras, ovellas, patos, coellos, bois e vacas …Na Baixa Idade Media (s. XIII- s. XV), xurdiron as cidades como consecuencia de medrar os pobos e aumentar a poboación. Foron convertíndose en centros económicos baseados no comercio e na artesanía. Ao mesmo tempo, convertéronse en centros culturais grazas ao nacemento das universidades.
Con estes cambios aparece unha nova clase social, a burguesía, que se foi facendo cada vez máis poderosa e chegou a enfrontarse ao poder da nobreza. 
A aparición das cidades supuxo a aparición de centros económicos e de poder que cambiaron o mundo feudal. Xurdiron con ela, elementos destacados, como os concellos, que eran os órganos de goberno da cidade, de defensa e de pago de impostos. Eran elixidos por todos os cidadáns.
Coa proliferación do comercio, organízanse feiras, establécense rutas comerciais e desenvólvese a moeda e a banca.

Paralelamente ao crecemento das cidades discorre o da industria artesanal: os artesáns organízanse en gremios, é dicir, asócianse por oficios; e regulan a produción, os prezos e a venta.
ARTE NA IDADE MEDIA

Dous estilos arquitectónicos ben diferenciados se desenvolveron na Idade Media: Arte románico (Alta Idade Media, s.V-s. XIII) e Arte gótico (Baixa Idade Media, s. XIII- s. XV)

ARTE ROMÁNICO. A arquitectura é rural, lembremos que todavía non apareceran as cidades, igrexas nos pobos, ermidas e mosteiros.
Elementos que carazterizan o románico:

 Principais elementos:


 • arco de medio punto
 • bóveda de canón
 • paredes baixas con muros grosos
 • poucas e pequenas ventás
 • planta de cruz latina
 • a escultura introdúcese en portadas e capiteis

ARTE ROMÁNICO

(Alta Idade Media, s.V-s. XIII) 

En la Edad Media, el arte era casi exclusivamente religioso. Se basaba en la construcción de iglesias y en la decoración de pinturas y esculturas.
En la Alta Edad Media el estilo era de arte Románico (siglos XI a XIII)
En la Baja Edad Media el estilo era de arte Gótico (siglos XIV a XVI)

ARTE ROMÁNICO
Causas de la expansión del arte románico

·         La devoción popular fue el fruto de la crisis del año 1000.
·    Las peregrinaciones que se hacían a Roma, Santiago y Jerusalén, hicieron que se expandiera y se construyeran más iglesias.
·         Las Cruzadas.
·         Las órdenes religiosas que se crearon
·         Es un arte espontáneo, popular y rural.

             

La arquitectura románica

·         Tienen grandes muros de piedra que se apoyan en columnas y en pilares.
·         Utilizan arcos de medio punto.
·         Utilizan la bóveda de cañón (la unión de varios arcos de medio punto)
·         Tienen pocas y reducidas ventanas.
·         Son en general, de pequeño tamaño (salvo las de peregrinos) poco decoradas y oscuras.
·         Representan de forma gráfica a través de pinturas y esculturas, las historias sagradas, ya que la población era analfabeta. La escultura se introduce en portadas y capiteles.
·         Se difunde a través de las peregrinaciones (Camino de Santiago es el más conocido).
·         Es una arquitectura rural (iglesias en pueblos, ermitas y monasterios) de carácter claramente religioso.


Elementos

·         La planta es de cruz latina.
·         La torre (cimborrio) es como una linterna.
·         Tiene paredes que ayudan a sujetar los muros (contrafuertes)
·         Tiene una nave principal o central y naves laterales.
·         Tiene un “pasillo” detrás del altar (girola)
·         Tiene un ábside (parte de arriba del altar) y puede tener capillas absidiales (dentro del ábside)
Manifestaciones artísticas

La escultura y la pintura tienen función de catequesis, por eso sus representaciones son expresivas y poco naturales.
ARTE GÓTICOCausas de su aparición

·         Las nuevas ideas teológicas y filosóficas (crisis de la escuela Ecolástica)
·         El reforzamiento del papel económico y social de la burguesía.
·         El crecimiento de las ciudades
·         Es un arte dirigido, ostentoso, urbano
·         Es el estilo artístico europeo que más ha durado en el tiempo


Construcciones y características

·         Arco apuntado
·         Utiliza la bóveda de crucería
·        Las iglesias son más grandes, más altas, con grandes ventanales y los muros ya no sustentan la estructura, lo que hace que sean más luminosas.
·         Tienen los muros reforzados en el exterior con contrafuertes y arbotantes.
·         Están muy decoradas con esculturas, pinturas y vidrieras en las ventanas.
·         Es una arquitectura urbana, con edificios no sólo religiosos sino también civiles.
·         Aparece la catedral como el gran centro de la ciudad.
·         La escultura se hace más natural y refinada y surge la pintura al óleo.

ARTE GÓTICO. Desenvólvese ao longo da Baixa Idade Media (s. XIII-XV) nas cidades, polo que é unha arquitectura urbana. Constrúese a catedral como gran centro da cidade.


Caracterízase por:
 • arco apuntado
 • bóveda de crucería
 • vidreiras
 • rosetón
 • pilares, arbotantes e columnas
 • pináculos
 • gárgolas


A escultura faise máis natural e refinada e xurde a pintura ao óleo.


O Reino Suevo na Gallaecia. Distribución de la península entre suevos, vándalos y alanos hacia 418. La autoridad imperial únicamente se ejerce en la provincia Tarraconense, y los visigodos se concentran en Galia. Amplias zonas de la cordillera cantábrica quedan fuera de todo control, precisamente donde la presencia de pueblos prerromanos había tenido mayor continuidad (principalmente vascones y cántabros).Distribución de la península entre suevos y visigodos hacia mediados del siglo VI. Se reflejan los asentamientos bizantinos en el sur y los pueblos prerromanos de la cordillera cantábrica.


europa ano 1000


JUGARRepasamos con exploradores de la historia la ruptura de la unidad mediterránea


ROMA IMPERIAL
IMPERIO BIZANTINO
ISLAM
IMPERIO CAROLINGIO


   

Aplicación muy completa y lúdica. a la que tendremos que dedicarle un buen tiempo para poder aprovechar todo, o gran parte de lo que contiene.

Podemos encontrar los contenidos del tema de forma resumida y fácil de entender.
Además también accederemos a los personajes más conocidos, actividades, un mapa conceptual y un diccionario, que nunca está de más.

Entremos por tanto en...


La Edad Media en Primaria

La Edad Media I
   
Los Castillos Medievales
La Ciudad Medieval
No hay comentarios:

Publicar un comentario